"Chợ trực tuyến" nông sản sạch Mộ Đức

Hệ thống hỗ trợ kết nối và tiêu thụ nông sản sạch huyện Mộ Đức

Gà rừng dương [Gà Trống]

Gà rừng dương [Gà Trống]

80,000 đ / kg
Tối thiểu : 1 kg
Bánh mè Diệp Hằng

Bánh mè Diệp Hằng

20,000 - 25,000 đ / Gói
Tối thiểu : 1 Gói
(1)
Thỏ giống

Thỏ giống

180,000 đ / Con
Tối thiểu : 1 Con
Thịt thỏ

Thịt thỏ

110,000 đ / kg
Tối thiểu : 1 kg
Dế

Dế

150,000 đ / kg
Tối thiểu : 1 kg
Nấm rơm

Nấm rơm

80,000 đ / kg
Tối thiểu : 1 kg
Nấm sò (hay nấm bào ngư)

Nấm sò (hay nấm bào ngư)

35,000 đ / kg
Tối thiểu : 1 kg
Nấm linh chi

Nấm linh chi

900,000 đ / kg
Tối thiểu : 1 kg
Gà rừng dương [gà Mái]

Gà rừng dương [gà Mái]

90,000 đ / kg
Tối thiểu : 1 kg
Trứng gà ác

Trứng gà ác

3,500 đ / Quả
Tối thiểu : 12 Quả
Nấm rơm

Nấm rơm

80,000 đ / kg
Tối thiểu : 1 kg
Nấm sò (hay nấm bào ngư)

Nấm sò (hay nấm bào ngư)

35,000 đ / kg
Tối thiểu : 1 kg
Nấm linh chi

Nấm linh chi

900,000 đ / kg
Tối thiểu : 1 kg
Măng tây xanh

Măng tây xanh

80,000 - 120,000 đ / kg
Tối thiểu : 1 kg
Chanh dây

Chanh dây

30,000 - 40,000 đ / kg
Tối thiểu : 5 kg
Gà rừng dương [Gà Trống]

Gà rừng dương [Gà Trống]

80,000 đ / kg
Tối thiểu : 1 kg
Thịt thỏ

Thịt thỏ

110,000 đ / kg
Tối thiểu : 1 kg
Dế

Dế

150,000 đ / kg
Tối thiểu : 1 kg
Gà rừng dương [gà Mái]

Gà rừng dương [gà Mái]

90,000 đ / kg
Tối thiểu : 1 kg
Trứng gà ác

Trứng gà ác

3,500 đ / Quả
Tối thiểu : 12 Quả
Trứng gà ác

Trứng gà ác

3,500 đ / Quả
Tối thiểu : 12 Quả
Chim bồ câu

Chim bồ câu

70,000 - 85,000 đ / Cặp
Tối thiểu : 1 Cặp
Nhộng tằm

Nhộng tằm

50,000 đ / kg
Tối thiểu : 1 kg
Kén  tằm

Kén tằm

160,000 đ / kg
Tối thiểu : 1 kg